Aktualności

Zaproszenie na drugie Warsztaty Urbanistyczne z cyklu „Gdańsk w nowej perspektywie”

Rada Dzielnicy Brzeźno

Przypominamy iż 20 maja, o godz. 17.00 w sali Akwen w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (wejście vis a vis „Zieleniaka”) odbędzie się drugi warsztat urbanistyczny Warsztaty urbanistyczne.
Program drugich warsztatów:
1. Sesja warsztatowa 1 – wybór najważniejszych i najpilniejszych problemów do rozwiązania (15 min)
2. Sesja warsztatowa 2 – analiza SWOT dla miasta (praca w grupach) (15 min)
3. Prezentacja BRG – kluczowe elementy rozwoju miasta zapisane w dotychczasowym dokumencie „Studium…” oraz w dokumencie „Strategii…” (10 min)
4. Prezentacja kluczowych projektów partycypacyjnych (FRAG, GFIS) – jakie kluczowe cele rozwoju miasta wynikają z przygotowanych dotychczas opracowań? (20 min)
5. Sesja warsztatowa 3 – warsztatowe określenie zapisów wizji rozwoju miasta (metodą „burzy mózgów”) (30 min)
6. Określenie sfer (zagadnień), w stosunku do których nastąpi uszczegółowienie zapisów wizji (10 min).
Materiały z poprzednich warsztatów z 6 maja 2015 można znaleźć na stronie http://www.gdansk.pl/studium,2028,37217.html