Aktualności

III Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porządek Obrad sesji nr III

Lista Obecności na sesji nr III

 

Uchwały podjęte na sesji:

 

Protokół III sesji Rday Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku