Aktualności

IV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 czerwca 2015 roku

Jarosław Gudzowski

Porządek Obrad Sesji IV

Lista obecności na sesji IV

 

Podjęte uchwały:

 

Załącznik do Uchwały Nr IV-15-15

 

Odpowiedź ZDiZ-u dot. Uchwały Nr IV/13/15

 

Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 czerwca 2015