Aktualności

V sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Jarosław Gudzowski

 

Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy podjęto uchwałę:

 

Załącznik do uchwały Nr IV/15/15 z naniesionymi poprawkami zgodnie z uchwałą Nr V/16/15

 

Protokół Sesji V Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 sierpnia 2015 roku