Aktualności

Dzień otwarty Rady Miasta Gdańska

Jarosław Gudzowski

 

Dzień otwarty Rady Miasta Gdańska

W sobotę 12 września br. podczas Dnia Otwartego Rady Miasta na mieszkańców Gdańska oraz turystów czekać będzie wiele atrakcji. Oprócz radnych pełniących honory domu –  do zwiedzania budynku Nowego Ratusza w swoim towarzystwie zachęcać będą też przewodnicy PTTK. 

Ciekawostki i konkursy czekać będą nie tylko wewnątrz budynku, będącego niegdyś siedzibą Wysokiego Komisarza Ligi Narodów, ale i na dziedzińcu oraz parkingu przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Podczas „Dnia Otwartego” szczególnie wiele atrakcji przewidzianych jest dla rodzin z dziećmi. Goście będą mogli zapoznać się z elektronicznym systemem do głosowania, zasiąść za stołem prezydialnym, zabrać i udzielić głosu oraz wziąć udział w procedurze wyborczej związanej z  uchwalaniem lokalnego prawa. Zwiedzający będą mogli też obejrzeć odznaczenia i medale przyznawane przez Radę, oraz wziąć udział w szeregu specjalnie przygotowanych na ten dzień konkursach.  

—–

Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska:
Dzień Otwarty Rady Miasta to inicjatywa zapoczątkowana w roku 2004. Jej głównym celem jest przybliżenie mieszkańcom roli, jaką Rada pełni w mieście oraz głównych zadań stojących przed radnymi. Zawsze staram się podkreślać, że radni pełnią funkcję służebną wobec mieszkańców i że drzwi do Rady Miasta Gdańska nie mają wysokich progów. Że można wejść do każdego pokoju, wszystkiego dotknąć, z każdym porozmawiać.
Podstawowym celem „Dnia Otwartego” jest przybliżenie mieszkańcom roli, jaką pełni Rada Miasta, głównych zadań stojących przed radnymi oraz ułatwienie spotkań i konsultacji z nimi.
Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję do spotkań z radnymi i zapoznania się ze specyfiką naszej pracy.

więcej:  http://www.gdansk.pl/start_nowy,1981,39152.html