Aktualności

Zwołanie VII sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Brzeźno Alina Jażdżewska zwołuje VII sesję Rady Dzielnicy Brzeźno na dzień 5 listopada 2015 roku (czwartek), godz. 18:00, która odbędzie się

w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku.

W załączeniu porządek obrad.

Porządek obrad