Aktualności

VII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 05 listopada 2015 roku.

Marcin Łukjanowicz

 

wnioski Zarządu Rady Dzielnicy:

 

podjęte uchwały:

 

Protokoły sporządzone na sesji: