Aktualności

Kontener na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym sygnalizuje, że postawienie kontenera na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli mogłoby skutecznie zapobiec zaśmiecaniu lasku przy ul. Kobieli.

GZNK w odpowiedzi poinformował, że w niedalekiej przeszłości kontener taki był tam stawiany. W wyniku podrzucania gigantycznych ilości różnego rodzaju nieczystości spowodowało powstanie tam lokalnego wysypiska. Kosztami jego opróżniania obciążani byli użytkownicy garaży. Wobec ich protestów i odmów partycypowania w wysokich kosztach wywozu, postanowiono zrezygnować z ustawiania tam kontenera.

Kontener na śmieci garaże Kobieli

Odp GZNK kontener na śmieci garaże Kobieli