Aktualności

Oświetlenie chodników w rejonie ul. Łozy i Broniewskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia chodników w rejonie ulic Łozy i Broniewskiego.

Pismo oświetlenie chodnika Łozy Broniewskiego

ZDiZ w odpowiedzi na ww pismo informuję, że zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (tu: oświetlenie dojścia do budynku) obciąża właściciela nieruchomości władnącej”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2010 r. (sygn. Akt II CSK 30/10) obowiązek ten obejmuje także wybudowanie urządzeń koniecznych do wykonania służebności (np. oświetlenia dojścia/dojazdu) co jest jednoznaczne z jej utrzymaniem w odpowiedniej kondycji. Oznacza to, że Gmina Gdańsk reprezentowana przez GZNK, jako jednostka samorządowa nie ma prawa remontować dojść do budynków wbrew obowiązującym przepisom i niezgodnie z dyscypliną finansów publicznych. W tym przypadku jednostką odpowiedzialną za oświetlenie dojścia jest Wspólnota Mieszkaniowa.

Odp GZNK oświetlenie chodnika Łozy Broniewskiego