Aktualności

Odór w rejonie przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na problem okresowego pojawiania się odoru w rejonie przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej.

Pismo do GZNK odór przepompownia ścieków Zdrojowa

 

W odpowiedzi GZNK stwierdza, że zarówno obiekt przepompowni jak i szalet posadowione są na działce nr 512 obr 34 przy ul. Zdrojowej 5 i stanowią własność prywatną na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 924/2015 z dnia 30.04.2005 r.

Właścicielem infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze ww obiektu jest Saur Neptun Gdańsk.

Odp GZNK odór przepompownia ścieków Zdrojowa