Aktualności

Punkty gastronomiczne zobowiązane publicznie udostępniać toalety.

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym prosi o przekazanie wykazu punktów gastronomicznych w obszarze pasa nadmorskiego na terenie dzielnicy Brzeźno, które na mocy umów z Miastem Gdańsk są zobowiązane publicznie udostępniać toalety.

Pismo do GZNK gastronomia toalety

Pismo do MOSiR restauracje toalety

 

W odpowiedzi GZNK informuje, że Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy nie jest administratorem przedmiotowego terenu i nie posiada zawartych umów na prowadzenie punktów gastronomicznych.

Odp GZNK gastronomia toalety