Aktualności

Porządek i wygląd estetyczny ogródków przy ul. Dworskiej 33

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w którym prosi o udzielenie informacji na jakiej zasadzie (np. własność, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) udostępnione są mieszkańcom ogródki sąsiadujące z budynkiem przy ul. Dworskiej 33 i kto jest zobowiązany do dbania o porządek i estetyczny wygląd ww. ogródków.

Pismo do GZNK czyje ogródki Dworska 33

 

W odpowiedzi GZNK informuje, że ogródki / rabaty kwiatowe usytuowane na terenie nieruchomości gruntowej – działki nr 374 obr. 34 użytkowane są bezumownie przez mieszkańców posadowionego na niej budynku nr 33. W związku z powyższym, tymi, którzy powinni zadbać o porządek na nich i stan estetyczny, są ich użytkownicy.

Odp GZNK czyje ogródki Dworska 33