Aktualności

Niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy ul. Sybiraków w Gdańsku

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno otrzymała do wiadomości pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku skierowane do PKP. S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami, w którym, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Brzeźno, jak również pozostałych użytkowników ul. Sybiraków w Gdańsku, dotyczących dewastacji przez transport ciężarowy nawierzchni ww. ulicy zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie powyższych nieprawidłowości.

Pismo ZDiZ do PKP ul. Sybiraków