Aktualności

Zakaz wjazdu dla sam. ciężarowych pow. 7,5 t na ul. Gdańskiej i Krasickiego

Jarosław Gudzowski

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych, Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w którym prosi o rozważenie możliwości ustawienia na ul. Gdańskiej oraz na ul. Krasickiego zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 ton (ewentualnie z możliwością wjazdu tylko dla zaopatrzenia).

Pismo do ZDiZ zakaz wjazdu pow 7.5 Gdańska Krasickiego

 

W odpowiedzi ZDiZ informuje, że wniosek nie zostanie przyjęty do realizacji.

Zgodnie z pismem: „W uzasadnieniu swojego stanowiska tut. Zarząd informuje, że zarówno ul. Gdańska jak i ul. Krasickiego są powiatowymi drogami publicznymi o klasie drogi zbiorczej. Układ ulic w dzielnicy Brzeźno nie pozwala na wytyczenie trasy przejazdu pojazdów wielkotonażowych do wielokubaturowych obiektów handlowych, licznych placówek handlowo – usługowych, firm i prowadzonych inwestycji (budowa osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Krasickiego i Dunikowskiego), innymi ulicami niż w/wym.”

Odp ZDiZ zakaz wjazdu pow 7.5 Gdańska Krasickiego