Aktualności

Remont chodnika przy ul. Południowej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno 2 grudnia 2015 r. wystąpił w piśmie drogą elektroniczną do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o ujęcie w planach remontowych oraz wykonanie remontu chodnika przy ul. Południowej na wysokości postoju taksówek.

Umotywowane jest to kiepskim stanem technicznym chodnika a jego remont byłby znakomitym dopełnieniem remontu ulicy Walecznych.

 

08.12 .2015 – treść maila wysłanego do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsk oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno uprzejmie informuję, że podczas remontu ul. Walecznych powstały uszkodzenia chodnika przy ul. Południowej, które zostały wywołane prawdopodobnie wjazdem przez ciężki sprzęt.
Przesyłam w załączniku zdjęcia wykonane kilka dni temu przez Pana Marcina Łukjanowicza – Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno (obrazują one uszkodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Walecznych, które powstały podczas prac budowlanych, a także obrazują ubytek w miejscu wyciętego drzewa).
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę niniejszego zgłoszenia przy dokonywaniu odbioru placu budowy po zakończeniu remontu ulicy Walecznych.”
10.12.2015 – odpowiedź ZDiZ

„W  nawiązaniu do Państwa maila  dot.  naprawy nawierzchni  chodnika  ( na wysokości postoju  taksówek )  informuję iż  naprawa chodnika  we wskazanej lokalizacji zostanie uwzględniona w  wykazie zadań  remontowych ZDiZ  w  Gdańsku w 2016 roku.Pozdrawiam

Wiesław Szańca”

 

18.12.2015 – odpowiedź DRMG

„Dzień dobry,
dziękując za Pana zgłoszenie, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska uprzejmie informuje, że uszkodzenie chodnika przy ul. Południowej zostało naprawione przez Wykonawcę robót, który przeprowadzał remont odcinka ul. Walecznych.

Natomiast uszkodzenia, które występują w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Walecznych, nie powstały w wyniku prowadzonych robót budowlanych związanych  z budową przedmiotowej ulicy. Usterki na tym odcinku drogi powinny zostać naprawione zgodnie z kompetencjami, przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, do wiadomości którego przekazujemy niniejszą odpowiedź.

Pozdrawiam

Emilia Kucińska
Specjalista”