Aktualności

Parking przy ul. Krasickiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zgłosił problem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dot. zniszczonej nawierzchni na działce przy ul. Krasickiego (działka nr 69/56 obr. 45) – jest to bezpośrednie sąsiedztwo restauracji „Zagroda Czarnej Kozy”.

Pismo do GZNK

Odpowiedź GZNK

Na VIII sesji RDB podjęta została uchwała, w której RDB zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wykonania remontu ww nawierzchni, z której korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również osoby odwiedzające lokale użytkowe posadowione na działce nr 69/10 obręb 45.

Uchwała nr VIII-40-15