Aktualności

Zespół przystanków „Kurort Brzeźno” – początek zmian

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno, podczas VIII sesji, jednogłośnie wsparła inicjatywę zmiany nazwy zespołu przystanków znajdujących się przy ul. Zdrojowej i Krasickiego z „Brzeźno” na „Kurort Brzeźno”. Zmiana ta odnosi się do historycznego charakteru tej części Brzeźna. Jest to też zgodne z ogólną linią, jakie RDB podejmuje w celu przywrócenia typowo wypoczynkowych i turystycznych funkcji pasa nadmorskiego naszej dzielnicy z jednoczesną ochroną dziedzictwa historycznego. A skala zaniedbań w tej kwestii jest olbrzymia. Lista potrzeb jest długa. Najważniejsze z nich to: rewitalizacja wioski rybackiej, remont ulic Pułaskiego i przyległych (kostka brukowa), promenada do falochronu zachodniego, zabezpieczenie przed zniszczeniem a następnie remont Domu Zdrojowego, odbudowa mola przy ul. Zdrojowej, Hala Plażowa.

uchwała nr VIII-42-15