Aktualności

Hermann Kulling patronem tramwaju

Jarosław Gudzowski

Taką inicjatywę podczas VIII sesji wsparli wszyscy radni naszej dzielnicy. Decyzja leży w rękach Prezydenta Miasta Gdańska.

Krótkie uzasadnienie i sylwetka Hermanna Kullinga przygotowana przez naszą radną Dorotę Kuś.

Przedsiębiorca, od stycznia 1889 roku właściciel kurortu w Brzeźnie i otaczającego go 36-hektarowego terenu, w tym parku zdrojowego. Przedsiębiorstwo kuracyjne nabył od Ledata, spadkobiercy Wilhelma Pistoriusa. Kulling w lipcu 1889 r. uruchomił ponad kilometrową linię tramwaju konnego łączącą dworzec kolejowy Brzeźno ze znajdującym się w jego centrum domem zdrojowym. Tramwaj konny Kullinga kursował do 1899 r. W 1892 r. spłonął dom zdrojowy wzniesiony jeszcze przez W. Pistoriusa. Kulling wybudował nowy dom zdrojowy (obiekt przetrwał do naszych czasów i wpisany jest do rejestru zabytków, ale niestety niszczeje). W 1899 r. sprzedał obiekty zdrojowe Towarzystwu Akcyjnemu „Höcherl”. Pod koniec XIX w. wzniósł willę mieszkalną przy ulicy nazwanej jego imieniem, tj. Kullingstrasse (obecnie ul. Sternicza). Willa wpisana jest do rejestru zabytków, a mieści się w niej dzienny dom pomocy. Hermann Kulling zmarł w 1922 r. w gdańskim Brzeźnie. Źródło: encyklopedia Gdańska, „Tramwajem Przez Gdańsk” – Sebastian Zomkowski, „Brosen” – Otto Miller, wykład: prof. PG Jakub Szczepański.

Brzeźno, które od 1914 r. znajduje się w obrębie Miasta Gdańska, nie ma swojego patrona na tramwaju. Spuścizna Hermanna Kullinga w Brzeźnie istnieje do dziś (Dom Zdrojowy, oryginalna willa przy ul. Sterniczej 2). Niezaprzeczalny jest też wkład Kullinga w rozwój kurortu w Brzeźnie. Obecnie Kulling nie już ulicy swojego imienia, lecz jest szansa, że będzie chociaż patronem gdańskiego tramwaju.

uchwała nr VIII-43-15

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku