Aktualności

Konsultacje dot. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (aktualizacja)

Jarosław Gudzowski

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w zakresie przebiegu granic wskazanych w delimitacji, które odbędą się kolejno:

  • 2 lutego, godz. 18.00–20.00, Łaźnia, Gdańsk–Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1 (sala wystawowa),
  • 4 lutego, godz.18.00–20.00, Szkoła Podstawowa nr 55, Gdańsk–Nowy Port ul. Wolności 6A (aula),
  • 8 lutego, godz.18.00–20.00, Klub ŻAK, Gdańsk–Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 195/197 (sala kinowa).

Zapraszam wszystkich Państwa do włączenia się w proces konsultacji, który trwa od 25 stycznia do 4 marca 2016 roku.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety rewitalizacyjnej

ankieta

Wszystkie informacje na temat rewitalizacji znajdą Państwo na stronie

rewitalizacja

rewitalizacja broszura_do_druku

uchwala w sprawie OZiOR z zalacznikami

Podsumowanie przebiegu spotkań konsultacyjnych:

Sprawozdanie ze spotkań konsultacyjnych.2016

Jednocześnie informujemy, iż do 4 marca 2016 roku nadal można składać ankiety w formie papierowej lub elektronicznej (link powyżej).