Aktualności

Remont nawierzchni ulicy Korzeniowskiego – między ul. Dworską i ul. Chodkiewicza

Jarosław Gudzowski

Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do ZDiZ z prośbą o rozważenie możliwości wykonania remontu nawierzchni jezdni ul. Korzeniowskiego na odcinku od ul. Dworskiej w kierunku al. Hallera (Chodkiewicza).
Stan nawierzchni ww. ulicy był przedmiotem interwencji Mieszkańców, którzy zwracali się do nas w tejże sprawie.
Odpowiedź ZDiZ dot. remontu ul. Korzeniowskiego