Aktualności

Spotkanie Rady Dzielnicy z z-cą Prezydenta Gdańska Panem Piotrem Grzelakiem

Jarosław Gudzowski

Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2015 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Naszą dzielnicę reprezentowali: Alina Jażdżewska, Aleksandra Wójcik, Dorota Kuś, Cezary Śpiewak-Dowbór, Jarosław Gudzowski.

Do spotkanie doszło m. in. z inicjatywy Radnej Beaty Dunajewskiej, która też uczestniczyła w spotkaniu.

W niecałą godzinę udało nam się porozmawiać i kilku ważnych dla Brzeźna sprawach:

1) remont i przyszłość Domu Zdrojowego
rozmawialiśmy o zapewnieniu przeprowadzenia remontu i dużym ryzyku związanym ze sprzedażą Domu Zdrojowego – rozwiązanie w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego jest ciekawym pomysłem, natomiast nasze stanowisko jako Rady Dzielnicy to remont i zagospodarowanie Domu Zdrojowego w ramach zasobów Miasta Gdańsk, ew. wydzierżawienie
2) rewaloryzacja osady rybackiej – pierwszy etap: odnowienie ulicy Pułaskiego (wraz z chodnikami) odrestaurowanie kostki brukowej, umiejscowienie stylowych lamp i ławeczek
łączę nadzieję, że nie musimy stawiać pytania „czy” tylko „kiedy” – Pułaskiego jest głównym ciągiem komunikacyjnym na obszarze dawnej osady rybackiej
3) remont chodnika przy ul. Południowej przy postoju taxi
pozostał niewielki fragment starego, zniszczonego chodnika, który niejako psuje wrażenie dokonanych dookoła dużych inwestycji (Gdańska, Walecznych)
4) remont chodnika ul. Gałczyńskiego przy nabieżniku, koło budynku (chodnik prowadzący do ulic Broniewskiego, Dunikowskiego oraz Łozy)
teren jest w pobliżu budynku wspólnoty mieszkaniowej, ale należy do Miasta i korzystają z niego mieszkańcy wielu budynków, bardzo prosimy o wykonanie remontu tego krótkiego odcinka chodnika; sprawa została przedstawiona m.in. przez p. Alinę Jażdżewską – Przewodniczącą Rady Dzielnicy Brzeźno, która przedstawiła jak Mieszkańcy wyrażają swoją dezaprobatę wobec istniejącego stanu rzeczy poprzez malunki farbą na tymże chodniku
5) uporządkowanie (remonty) chodników i uliczek w rejonie kompleksów usługowych przy Gałczyńskiego
temat omawiała Aleksandra Wójcik – Radna Dzielnicy Brzeźno i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno; zdajemy sobie sprawę, że to teren wymagający nowych inwestycji, natomiast póki nie ma bezpośrednich, pewnych planów ich realizacji to bardzo prosimy o zapewnienie dobrego stanu istniejącej infrastruktury w zakresie będącym własnością Miasta
6) Sad Sąsiedzki – rekultywacja terenu i utworzenie ogrodu sensorycznego
rewelacyjnie udało się ożywić teren za Projektornia GAK – tzw. „Plac Sąsiedzki”; ZDiZ zaczął wykaszać regularnie teren obok „Placu Sąsiedzkiego” (nazwany przez nas „Sadem Sąsiedzkim”), co już dało bardzo wiele, a chcielibyśmy zasygnalizować potrzebę docelowo rekultywacji terenu (z pozostawieniem istniejących drzew owocowych) i utworzenie ogrodu sensorycznego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_zmys%C5%82%C3%B3w – koncepcja ogrodu sensorycznego została przedstawiona przez p. Alinę Jażdżewską – Przewodniczącą Rady Dzielnicy Brzeźno
7) nazwanie tramwaju imieniem Hermana Kullinga
Hermann Kulling — sylwetka.
 
Przedsiębiorca, od stycznia 1889 roku właściciel kurortu w Brzeźnie i otaczającego go 36-hektarowego terenu, w tym parku zdrojowego. Przedsiębiorstwo kuracyjne nabył od Ledata, spadkobiercy Wilhelma Pistoriusa. Kulling w lipcu 1889 r. uruchomił ponad kilometrową linię tramwaju konnego łączącą dworzec kolejowy Brzeźno ze znajdującym się w jego centrum domem zdrojowym. Tramwaj konny Kullinga kursował do 1899 r. W 1892 r. spłonął dom zdrojowy wzniesiony jeszcze przez W. Pistoriusa. Kulling wybudował nowy dom zdrojowy (obiekt przetrwał do naszych czasów i wpisany jest do rejestru zabytków, ale niestety niszczeje). W 1899 r. sprzedał obiekty zdrojowe Towarzystwu Akcyjnemu „Höcherl”. Pod koniec XIX w. wzniósł willę mieszkalną przy ulicy nazwanej jego imieniem, tj. Kullingstrasse (obecnie ul. Sternicza). Willa wpisana jest do rejestru zabytków, a mieści się w niej dzienny dom pomocy. Hermann Kulling zmarł w 1922 r. w gdańskim Brzeźnie.
Źródło: encyklopedia Gdańska, „Tramwajem przez Gdańsk” – Sebastian Zomkowski, „Brosen” – Otto Miller, wykład: prof. PG Jakub Szczepański.
 
Brzeźno, które od 1914 r. znajduje się w obrębie Miasta Gdańska, nie ma swojego patrona na tramwaju. Spuścizna Hermanna Kullinga w Brzeźnie istnieje do dziś (Dom Zdrojowy, oryginalna willa przy ul. Sterniczej 2). Niezaprzeczalny jest też wkład Kullinga w rozwój kurortu w Brzeźnie. Obecnie Kulling nie ma już ulicy swojego imienia, lecz jest szansa, że będzie chociaż patronem gdańskiego tramwaju. 
8) wyrażenie bezpośrednio Prezydentowi naszej aprobaty dla nazwy przystanków „Kurort Brzeźno”
pomimo pewnych kontrowersji związanych z tym pomysłem uważamy, że warto dokonać takiej zmiany nazwy – szczególnie w świetle pięknego Parku Brzeźnieńskiego, istniejącego w Brzeźnie jedynego mola w Gdańsku i koncepcji budowy mariny
9) montaż progów spowalniających na ul. Krasickiego
zagrożenia szczegółowo omówił p. Jarosław Gudzowski – Radny Dzielnicy Brzeźno i Członek Zarządu Dzielnicy Brzeźno
10) uruchomienie przystanku tramwaju wodnego przy falochronie zachodnim (przy zielonej główce)
temat referowała Dorota Kuś – Radna Dzielnicy Brzeźno i Członek Zarządu Dzielnicy Brzeźno
11) tymczasowy zakaz poruszania się rowerami po chodniku wzdłuż Al. Gen. J. Hallera, na odcinku od Biedronki do wejścia na plażę nr 50 (do czasu kompleksowej przebudowy tej części al. Hallera jako ciągu pieszo-rowerowego)
ogromna prośba do Zarządu Dróg i Zieleni o ponowne przeanalizowanie sprawy, naszym zdaniem taki zakaz jest możliwy i celowy – ruch rowerowy można tymczasowo przekierować na drugą stronę al. Hallera

 

9 lutego 2016 otrzymaliśmy odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej dot.  powyższych tematów.

odpowiedź Z-cy Prez. Gdańska spotkanie z RD z 3 .12.2015