Aktualności

Cicha 2 – kontrola stanu technicznego ściany frontowej budynku

Jarosław Gudzowski

cicha 2

Na prośbę mieszkanki budynku przy ul. Cichej 2, Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił si e z prośbą do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego ściany frontowej budynku.

Cicha-2-prośba mieszkanki