Aktualności

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Jarosław Gudzowski

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XVIII/531/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. (dot. Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Hallera Jantarowa styczeń 2016

Uchwała Hallera, Jantarowa

 

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej

XVIII/531/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego