Aktualności

Wybieg dla psów na plaży

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do MOSIR o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło:
Proszę o interwencję
i uzupełnienie brakujących elementów ogrodzenia oraz naprawę zamknięcia.
Stan pokazany na zdjęciach.”
Odpowiedź MOSiR-u