Aktualności

Parking przy ul. Gwiazdowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego:
 
Przy ul. Gwiazdowskiego 92 znajduje się niewielki ogólnodostępny parking. Parking jest oświetlony jedną lampą. Lampa ta jest ulubionym miejscem przesiadywania ptaków. Efektem tego są zanieczyszczenia lądujące na samochodach. Uprzejmie proszę o interwencję i  rozważenie możliwości zamontowania na lampie zabezpieczeń w postaci kolców uniemożliwiających siadanie ptaków.
Uprzejmie proszę o interwencję w powyższej sprawie oraz informację o podjętych działaniach…”
Parking Gwiazdowskiego
Energa odpowiedź