Aktualności

Uporządkowanie zieleni przy ul. Gwiazdowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści:

Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego:
Część mieszkańców domków przy ul. Łozy nasadziło od strony ul. Gwiazdowskiego (numery 64 do 92) żywopłoty poza terenem swoich działek. Żywopłoty te częściowo są zaniedbane i wchodzą swoim obrysem na drogę. Powoduje to, dla użytkowników tej części ul. Gwiazdowskiego, konieczność “ocierania” się o żywopłot zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy to część jezdni zajęta jest przez parkujące tam samochody. Zaznaczam – zieleń rośnie na terenach miejskich.
Uprzejmie proszę o interwencję w powyższej sprawie oraz informację o podjętych działaniach…”