Aktualności

Pochylone drzewa na ulicy Mazurskiej.

Marcin Łukjanowicz

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję wniosek Pana Eugeniusza Krysztofiaka o podjęcie stosownych zabiegów techniczno – zdrowotnych dotyczących drzew wskazanych w tymże wniosku.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie nie jest zaplanowane zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno (ostatnia sesja odbyła się 8 dni temu, a sesje najczęściej odbywają się co około 2 miesiące) nie jestem w stanie obecnie przedstawić ewentualnej opinii Rady Dzielnicy Brzeźno w przedmiotowej sprawie.”