Aktualności

Program poboru opłat na nadmorskich parkingach

Jarosław Gudzowski

8 marca br. w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, na zaproszenie Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka, odbyło się spotkanie, na którym omówiono pilotażowy program poboru opłat za postój pojazdów na parkingach nadmorskich (w rejonie plaż) w okresie lipiec – sierpień 2016 roku. Programem tym ma być również objęta dzielnica Brzeźno.

Radę Dzielnicy Brzeźno reprezentowali Aleksandra Wójcik  oraz Cezary Śpiewak-Dowbór. Strefą poboru opłat objęte miały by być al. Hallera (część położona bliżej morza) oraz ew. dawna osada rybacka w sytuacji, gdyby mieszkańcy tej części Brzeźna mieliby kłopoty z parkowaniem swoich pojazdów.

W załączeniu pismo z odpowiednimi mapkami.

parkinigi nadmorskie

 

Decyzja Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 22 kwietnia 2016 roku (cytat):

Dotyczy spotkania w dniu 08.03.2016r. w siedzibie ZDiZ w Gdańsku w sprawie objęcia poborem opłat w sezonie letnim 2016r. parkingów nadmorskich.

W odpowiedzi na postulat Przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Brzeźno dot. terenu pętli tramwajowej, po przeprowadzonej analizie zdecydowano o ogłoszeniu dzierżawy, tylko prawych pasów jezdni Al.Hallera oraz parkingu w rejonie posesji nr 280. Nie zdecydowano się na dzierżawę wnętrza pętli z uwagi na nasadzenia drzew oraz możliwość dewastacji terenów zielonych w celu przeciwdziałania tym dewastacjom wnętrze pętli zostanie osłupkowane. Ponadto zdecydowano o przedłożeniu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania na teren dawnej Osady Rybackiej.”

stanowisko ZDiZ w sprawie płatnych parkingów

 

(05.05.2016 r.)

Oświadczenie ZDiZ w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych pod parkingi samochodowe. Zarządzenie w tej sprawie nr 602/16 Prezydenta Miasta Gdańska dotyczy m. in. Al. Hallera.

ZDiZ odp strefy płatnego parkowania

 

(10.05.2016 r.)

Pracownik Zarządu Dróg i Zieleni w telefonicznej rozmowie przekazał, na wyraźną prośbę wiceprezydenta Piotra Grzelaka w związku z naszą uchwałą XII/54/16, poniższą informację:

1) Strefa Płatnego Parkowania w Brzeźnie będzie poddana pod głosowanie Rady Miasta, natomiast fizycznie pobór opłat przynajmniej w tym roku nie będzie uruchomiony – jako powód wskazano brak wystarczającej ilości urządzeń do poboru opłat i niewystarczający czas na dostosowanie organizacji ruchu,
2) teren przy al. Hallera w takim kształcie, jaki nam przedstawiono będzie wydzierżawiony na sezon 2016 r. i tylko na taki okres będzie zawarta umowa dzierżawy, a cały pomysł dzierżawy parkingów nadmorskich traktowany jest pilotażowo.