Aktualności

Opuszczony barak po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.)

Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do ZDiZ, GZNK, Staży Miejskiej oraz WUiA (Wydział Urbanistyki  i Architektury)  z prośbą o rozważenie możliwości likwidacji opuszczonego baraku po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie.

 

Odpowiedź GZNK z dnia 26 kwietnia 2016 roku

„W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że wskazane zabudowania jak też teren na którym są położone nie znajdują się w ewidencji GZNK SZB. Obiekt ten położony jest na dwóch działkach: częściowo na działce nr 12/25 obrębu 34 będącej we władaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jawor” oraz na działce nr 14/2 będącej własnością Skarbu Państwa.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku wynika, że lokalizacja dla tego obiektu upłynęła z dniem 31-01-2001r zgodnie z decyzją AiNB-7531-459-97-DK z dnia 25-03-1997r.

Sprawę z urzędu prowadzi Pani Hanna Zadurska, tel: 58 323-64-62.”

 

odpowiedź ZDiZ z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w którym informuje o wpłynięciu pisma wnioskodawcy o wyrażeniu woli uruchomienia działalności gospodarczej w ww obiekcie.

Budka przy ul. Hallera Wczasy

 

(14.05.2016 r.) – swoją odpowiedź przedstawiła Straż Miejska

„Witam.
W odpowiedzi na Państwa pismo przesłane drogą elektryczna z dnia 21 kwietnia 2016r dotyczące ewentualnego spowodowania likwidacji opuszczonych zabudowań po „Barze Sternik” na końcu ulicy Hallera informuję,iż aktualnie sprawa znajduje się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku  – prowadzący Pani Hanna Zadurska,tel(58)323-64-62.
Po zakończeniu postępowania i podjętej decyzji zainteresowane strony zostaną powiadomione pisemnie.
Pozdrawiam – st.insp.Marcin Kmiećkowiak/Referat Dzielnicowy III/.”