Aktualności

Rada Dzielnicy Brzeźno – podzielenie działki 69/50 obręb 45

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.)

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Wydziału Urbanistyki i Architektury z prośbą o rozważenie możliwości podzielenie działki 69/50 obręb 45 w Gdańsku-Brzeźnie – w taki sposób, ażeby wydzielić działki drogowe (co w konsekwencji umożliwiłoby przejęcie ich utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku).

Teren ww. działki jest własnością Miasta Gdańska i pozostaje w zasobach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który posiada jedynie niewielkie środki na utrzymanie tego rodzaju infrastruktury. W interesie mieszkańców Brzeźna jest, ażeby z powyższej działki zostały wydzielone działki drogowe, którymi zarządzałby Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Powyższa działka jest na tyle duża, że z całą pewnością wykracza poza tereny, które są terenami przyległymi do budynków posadowionych na działkach „po obrysie”.
(11.05.2016 r.) odpowiedź Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
WUIA podział działki 69_50