Aktualności

Remont chodnika przy ul. Hallera oraz oświetlenie chodnika przy ul. Wczasy

Jarosław Gudzowski

(22.04.2016 r.) – Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował do Zarządu Dróg i Zieleni zgłoszenie Pani Haliny Michalskiej w zakresie:

„- remont chodnika, a właściwie traktu spacerowego wzdłuż Hallera, ten po prawej stronie idąc w stronę morza „woła o pomstę do nieba”. Toż tam można nogi połamać, nie mówiąc o dziecinnych wózkach i rowerkach. Tragedia.
– wykonanie oświetlenia przy wyremontowanym chodniku od ul. Wczasy do „bud”. Pisałam o tym ze 2 lata temu i wtedy dokonano cięcia gałęzi, co nie rozwiązuje problemu. Gałęzie odrosły. Latem, gdy będą liście, tam jest ciemno, niebezpiecznie, nic nie widać. Tam potrzebne jest oświetlenie. Nawet na słupach oświetlających ulicę, tylko nieco niżej i skierowane na chodnik.”.
(20.05.2016 r.) – odpowiedź ZDiZ
„W nawiązaniu do Pani pisma przekazanego do nas drogą elektroniczną w dniu 22.04.2016 r. za pośrednictwem Pana Cezarego Śpiewak-Dowbór dotyczącego stanu technicznego chodnika wzdłuż ulicy Hallera oraz oświetlenia chodnika na odcinku od ulicy Wczasy w kierunku plaży Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż remont ulicy Hallera został umieszczony w „Programie modernizacji ulic w Gdańsku”. W związku z powyższym do czasu wykonania remontu przedmiotowej ulicy w ramach ww. programu staraniem tutejszego Zarządu wykonywane będą miejscowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników łagodząc istniejące problemy komunikacyjne związane z jego stanem technicznym. Odnosząc się do oświetlenia chodnika na odcinku od ulicy Wczasy do plaży informujemy, iż oświetlenie ulicy Hallera – chodnik (fragment w Brzeźnie) zostało umieszczone w programie potrzeb budowy oświetlenia na kolejne lata. Informujemy ponadto iż do końca czerwca b.r. zostaną wykonane ciecie drzew w miejscach kolizyjnych z oświetleniem ulicznym.”
Odp ZDiZ Hallera chodnik i oświetlenie

(13.06.2016 r.) – ze względu na zły stan chodnika Zarząd Dzielnicy Brzeźno zdecydował się na kolejną interwencję w Zarządzie Dróg i Zieleni:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o załatanie dziur na chodniku przy al. Hallera od skrzyżowania z ul. Dworską do skrzyżowania z ul. Wczasy.
Na przestrzeni czasu jest planowany remont ww. chodnika, ale obecny stan jest tak fatalny, że dziury stwarzają realne zagrożenie dla przechodzących pieszych.
Uprzejmie proszę o załatanie ww. dziur.”

(05.07.2016 r.) – Odpowiedź ZDiZ:

„Dzień dobry
W nawiązaniu do Pana zgłoszenia dotyczącego uszkodzonego chodnika wzdłuż Al. Hallera w Gdańsku informuję, iż w dniach 14-21 czerwiec b.r. wykonano miejscowe naprawy przedmiotowego chodnika na odcinku od Drogi Zielonej do ul. Wczasy, likwidując miejsca mogące stwarzać potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.”