Aktualności

Wesołe miasteczko przy ul. Łamanej 5

Jarosław Gudzowski

 

(28.04.2016 r.)

Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego cytowane niżej zgłoszenia nadesłane przez Pana Sławomira Borkowskiego z prośbą o następujące informacje:

1) Czy teren wskazany w cytowanym zgłoszeniu jest własnością Gminy Miasta Gdańska, a jeśli tak to w zarządzie której z jednostek miejskich się znajduje i czy właściwa jednostka zawarła umowę co do udostępnienia gruntu na posadowienie „wesołego miasteczka”?
2) Czy zostało dokonane zgłoszenie budowy w zakresie elementów „wesołego miasteczka”, które by wymagały takiego zgłoszenia?
3) Na jakiej podstawie funkcjonuje ww. „wesołe miasteczko”?
Uprzejmie proszę o zbadanie zgodności z prawem przedmiotowej kwestii w zakresie posiadanych przez Państwa kompetencji.
Zgłoszenie z 28 lipca 2015 Pana Sławomira Borkowskiego:

„Witam, piszemy w porozumieniu z okolicznymi pensjonatami i mieszkańcami w Brzeźnie przy ulicy Łamanej 5, chcielibyśmy zgłosić nieprawidłości w związku z rozbiciem się ” Wesołego miasteczka” jak widać na zdjęciach kable do podłączenia elektrycznego ciągną się na ziemi, skrzynka przykryta ceratą aby nie zamokła, ponadto samochody którymi jeżdżą dzieci chyba są z demobilu , a ich stan zakrawa na kpinę w dzisiejszych czasach chyba powinno to wyglądać trochę inaczej, próbowaliśmy się dowiedzieć w Urzędzie Miasta kto wydał zgodę na rozbicie się w/w miasteczka oczywiście nikt nic nie wie????

Bardzo prosimy o skontrolowanie tego terenu, na budowie wygląda to lepiej.

Z poważaniem
Sławomir Borkowski”

oraz z 6 kwietnia 2015 roku (cytat):

„Witam, chcielibyśmy się dowiedzieć jako najbardziej zainteresowani tym tematem czy jak co roku od dwóch lat znowu ma zamiar :rozbić się ” WESOŁE MIASTECZKO” bo wszystko na to wskazuje, od wczoraj tj. 05.04.16 zostały rozpoczęte prace porządkowe i teren został ogrodzony jak co roku????????? Czy Rada Dzielnicy BRZEŹNO ma jaki kolwiek wpływ na takie sytuacje, bo jak dzwonimy do Urzędu Miejskkiego to jak zwykle nikt nic nie wie, nikt nie wydawał zgody. Bardzo Prosimy w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców o zainteresowanie się to sprawą, przecież teren pod takie rozrywki jest nie daleko przy molo na Zaspie więc skąd oni w tej lolalizacji,
Z poważaniem
VILLA PASCAL ul. ŁAMANA 5
Borkowski Sławomir”

Odpowiedź z GZNK (Pana Dariusza Okońskiego) z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

„Witam.Opisywany w treści e-maila teren na którym znajdował się opisywany lunapark stanowi zespól kilkunastu działek będących własnością prywatną bądź stanowiących dzierżawę wieczystą przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku Brzeźnie.

Działki nr 3/38, 3/11, 3/12, 3/10, 3/9, 3/43 obrębu 34 – dzierżawa wieczysta;

Działki nr 3/14, 3/15, 3/16, 3/40, 3/42, 2/12, 2/13, 2/14 obrębu 34 – własność osób fizycznych.

Pomiędzy działkami przebiega wąska działka gminna nr 3/40.

Dokumentacja zdjęciowa dołączona do e-maila przedstawia w/w teren w okresie letnim (data nie ustalona). Obecnie teren nie jest użytkowany.

Pozdrawiam

Okoński Dariusz

GZNK SZB BOM- 9”

 

(09.05.2016 r.)

Treść pisma przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym przekazuję zgłoszenie Doroty Kuś w sprawie hałasu (w szczególności bardzo głośnej muzyki) emitowanego z „wesołego miasteczka” zlokalizowanego w okolicy ul. Brzeźnieńskiej/Łamanej w Gdańsku-Brzeźnie. Dotkliwie głośno muzyka puszczana jest wówczas kiedy z „wesołego miasteczka” korzysta więcej ludzi. Niewątpliwie przekroczone są normy poziomu hałasu dopuszczone w strefie mieszkalnej i wypoczynkowej.
Uprzejmie proszę o przeanalizowanie sprawy i podjęcie stosownych działań oraz o udzielenie odpowiedzi…”

 

(21.05.2016 r.)

ZDiZ dokonało wizji lokalnej we wskazanym miejscu.

Odpowiedź ZDiZ