Aktualności

Miejsce na ogólnodostępny parking przy skrzyżowaniu ul. Gwiazdowskiego i Cybulskiego

Jarosław Gudzowski

(28.04.2016 r.)

Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku cytowane niżej zgłoszenie, które nadesłał 26 kwietnia 2016 roku do Rady Dzielnicy Brzeźno Pan Marcin Bakiera:

„1) Do kogo należy teren tego placu ?
2)Czy można by teren wyrównać i utwardzić tak, aby okoliczni mieszkańcy/goście nie musieli parkować pojazdów w błocie/krzakach dodatkowo regularnie zanieczyszczanych butelkami przez okolicznych pijaczków ?
3) Czy instytucja odpowiedzialna za stację transformatorową mogłaby doprowadzić ten budynek do schludnego stanu ? (brak rynien/pordzewiałe drzwi/grafitti )
W załączniku zdjęcia.”.
(27.05.2016 r.) – odpowiedź ZDiZ

„… 1. Teren, o którym mowa w mailu jest własnością Gminy Miasta Gdańska.

2. Nie podlega on bieżącemu utrzymaniu przez ZDIZ-stanowi on grunt orny, a takie nie znajdują się w naszym stałym utrzymaniu. Nie ma więc możliwości wydatkowania środków finansowych na jego utwardzenie z puli przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg. Jedyne co można zrobić to rozpoznać możliwość interwencyjnego posprzątania tego terenu. Przekażę Państwa mail do odpowiednich komórek w ZDiZ z prośbą o rozpoznanie możliwości posprzątania i wykoszenia tego terenu, ale TYLKO w trybie interwencji.

3. Budynek trafostacji wraz z niewielkim pasem (ok. 2 m) terenu jest własnością spółki Energa Operator z siedzibą na ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku. Sugerujemy przekazanie Państwa prośby dotyczącej stanu technicznego obiektu bezpośrednio do jego właściciela… ”