Aktualności

XI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

 

Sprawozdanie Rady i Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2015 roku:

 

Podjęta uchwała:

 

Protokoły: