Aktualności

Zniszczona nawierzchnia przy ul. Sybiraków

Jarosław Gudzowski

(05.05.2016 r.) – Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z cytowanym niżej pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku wq sprawie zniszczonej nawierzchni ul. Sybiraków:

Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam problem uszkodzonej nawierzchni ulicy Sybiraków przy skrzyżowaniu z ulicą Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie.
Uszkodzone płyty jumbo tworzą niebezpieczną wyrwę.
Przesyłam w załączniku zdjęcia.”
(09.06.2016 r.) – treść pisma skierowana do PKP S.A.:
„Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam problem uszkodzonej nawierzchni ulicy Sybiraków przy skrzyżowaniu z ulicą Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie.
Uszkodzone płyty jumbo tworzą niebezpieczną wyrwę.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wskazał, że wskazane uszkodzenie zlokalizowane jest na działkach nr 247 i 248 obręb 45 będących we władaniu PKP S.A.
Przesyłam w załączniku zdjęcia.”
(28.06.2016 r.) – w odpowiedzi Polskie Koleje Państwowe informują, że wskazana droga jest drogą wewnętrzną a nie publiczna. W związku z tym, że pełni ona jedynie funkcję drogi dojazdowej do budynku administracyjnego oraz hali magazynowej, PKP nie przewiduje w najbliższym czasie jej naprawy czy utwardzenia.
Opowiedź PKP S.A. w sprawie ulicy Sybirakow