Aktualności

Rozpoczęcie procedury tworzenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

Jarosław Gudzowski

(13.05.2016 r.)

Od 15 maja br. mieszkańcy miasta mogą zgłosić, za pośrednictwem Radnego lub Rady Dzielnicy, swoje propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pakietu „Inwestycje 2020”. Wnioski dotyczące bieżących remontów oraz zakupów inwestycyjnych i wyposażeniowych nie będą uwzględniane przy pracach nad BPI.

Termin składania wniosków inwestycyjnych w formie wypełnionych formularzy uproszczonych , adresowanych na Wydział Programów Rozwojowych upływa 16 czerwca 2016 roku.

Rozpoczęcie procedury BPI 2016

Formularz wniosku do BPI 2016

Wieloletnie planowanie inwestycyjne