Aktualności

Gniazdo na słupie energetycznym przy ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

(18.05.2016 r.) – treść pisma wysłana do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

„Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o przeanalizowanie czy gniazdo na słupie energetycznym przy ul. Pułaskiego 12A w Gdańsku-Brzeźnie stanowi zagrożenie, a jeśli tak to uprzejmie proszę o podjęcie właściwych działań dla usunięcia ewentualnego zagrożenia.”
(27.05.2016 r.) – W odpowiedzi ZDiZ zwróciło się do przedsiębiorstwa Energa z prośbą o zbadanie, czy gniazdo może stanowić jakieś zagrożenie.
Gniazdo na słupie na Pułaskiego