Aktualności

Uszkodzona nawierzchnia jezdni przy studzience kanalizacyjnej przy ul. Młodzieży Polskiej 8 w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(28.05.2016 r.) – treść pisma wysłanego do Zarządu Dróg i Zieleni

„Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam ponowne uszkodzenie nawierzchni jezdni przy studzience kanalizacyjnej pomiędzy ul. Młodzieży Polskiej 8 a hotelem Lival w Gdańsku-Brzeźnie (już wcześniej nawierzchnia w tym miejscu przy studzience była naprawiana i jest uszkodzona ponownie).
Przesyłam w załączniku zdjęcie.”

(23.06.2016 r.) – treść odpowiedzi ZDiZ przekazanej mailowo:

„Dzień dobry
W nawiązaniu do Pana zgłoszenia przesłanego do nas drogą elektroniczną w dniu 28.05.2016 r. dot. uszkodzenia nawierzchni jezdni przy studzience kanalizacyjnej na ul. Młodzieży Polskiej 8 informuję, iż na początku czerwca b.r ww. uszkodzenie zostało naprawione.”