Aktualności

Stojąca woda na chodniku przy ul. Dunikowskiego

Jarosław Gudzowski

(13.06.2016 r.) – Pan Józef Grubski zwrócił się z prośbą podczas dyżuru Radnych o interwencję z sprawie chodnika, który jest niewłaściwie odwodniony. Ułożenie krawężników powoduje, że po każdym deszczu chodnik jest zalany i nie ma możliwości korzystania z niego. Zarząd Dzielnicy skierował poniższe pismo do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości komunalnych:

Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, przekazuję według właściwości kompetencyjnej skargę, którą Pan Józef Grubski złożył na naszym dyżurze na fakt braku odwodnienia chodnika przed blokiem przy ul. Dunikowskiego 7.
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie skargi według właściwości kompetencyjnej, udzielenie odpowiedzi bezpośrednio Skarżącemu (tel. 58 342 92 20) i przekazanie nam informacji o sposobie rozpatrzenia skargi (na adres e-mail kontakt@radadzielnicybrzezno.pl ).
Przesyłam w załączniku zdjęcia stanowiące załącznik do skargi.”
(17.06.2016 r.) – odpowiedź Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w której, powołując się na szereg przepisów, odmawia wykonania odpowiednich prac.
odp GZNK chodnik Dunikowskigo 7