Aktualności

Optymalizacja pracy świateł na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Uczniowskiej

Jarosław Gudzowski

(13.06.2016 r.) – treść pisma skierowana do Zarządu Dróg i Zieleni:

„Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wyłączania lub przełączania w tryb pracy pulsacyjnej żółtej świateł w godzinach pozaszczytowymi na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i “nowej” Uczniowskiej oraz następnych świateł jadąc Uczniowską w kierunku ul. Marynarki Polskiej.
Radny Dzielnicy Brzeźno Jarosław Gudzowski wskazał, że z jego obserwacji wynika, iż są one włączone nawet w godzinach późnowieczornych oraz nocnych, czyli w czasie, kiedy natężenie ruchu samochodów jest niewielkie. Zmiana pozwoliłaby na bardziej płynne poruszanie się pojazdów ul. Uczniowską bez utraty bezpieczeństwa.”

(06.07.2016 r.) – Zarząd Dróg i Zieleni odmówił realizacji powyższego wniosku ze względów bezpieczeństwa. Argumentuje to obserwacjami poczynionymi przez Policję, która odnotowała wzrost liczby kierowców osiągających w ciągu ulicy Nowej Uczniowskiej nadmierne prędkości.
Odp ZDiZ optymalizacja pracy świateł na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Uczniowskiej