Aktualności

Błąd w oznakowaniu poziomym przy ul. Dworskiej

Jarosław Gudzowski

(16.06.2016 r.) – w związku ze zgłoszeniem Pana Marcina Bakiery Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował poniższe pismo do Zarządu Dróg i Zieleni:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, przekazuję według właściwości kompetencyjnej zgłoszenie od Pana Marcina Bakiery ws. linii zatrzymania na wszystkich skrzyżowaniach przy ul. Dworskiej.
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskowała o odmalowanie linii zatrzymania jedynie tam, gdzie były wcześniej, tj. przy skrzyżowaniach równorzędnych, a nie przy wszystkich skrzyżowaniach.
Natomiast wedle naszej wiedzy takie oznakowanie jakie powstało nie jest niezgodne z prawem (linie zatrzymania wyznacza się też na skrzyżowaniach o innych układzie ruchu, aniżeli skrzyżowania równorzędne).
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi bezpośrednio Skarżącemu na adres biker@brzezno.gda.pl i do wiadomości na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
(24.06.2016 r.) – treść odpowiedzi z ZDiZ:
„Witam, informuję, że oznakowanie poziome w postaci linii zatrzymania – p14 na ul. Dworskiej zostało poprawione.”