Aktualności

Kostka do poprawki na pętli tramwajowej przy ul. Zdrojowej

Jarosław Gudzowski

(17.06.2016 r.) – treść pisma skierowanego do Zarządu Dróg i Zieleni:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zgłaszam usterki po niefachowym przełożeniu kostki brukowej na pętli tramwajowej Brzeźno.
Przesyłam w załączniku zdjęcie.”

(20.07.2016 r.) – Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że została dokonana poprawa odtworzenia nawierzchni ciągu pieszego.
Zdrojowa – zabruk po awarii SNG