Aktualności

Zatkane studzienki kanalizacyjne w rejonie pętli tramwajowej

Jarosław Gudzowski

(27.06.2016 r.) – treść zgłoszenia przekazana do ZDiZ:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie konieczności wyczyszczenia kanalizacji deszczowej w rejonie pętli tramwajowej w Brzeźno.
Przesyłam w załączniku fotografie ukazujące stan kanalizacji deszczowej po większych opadach.”