Aktualności

Moloteka hałas w nocy

Jarosław Gudzowski

(04.07.2016 r.) – mieszkanka Brzeźna, Pani Katarzyna Sawicka, skierowała na adres Rady Dzielnicy poniższe pismo:

„Dzień dobry,
Pisze do Państwa prośbę o pomoc z powodu bardzo głośnej muzyki puszczanej w Molotece. Właściciel muzykę puszcza codziennie do godzin porannych. Właściciel uważa, że skoro posiada pozwolenie to wolno mu robić imprezy codziennie. Mimo, iż Moloteka znajduje się na plaży to hałas jest tak duży ponieważ dźwięk unosi się nad lasem. Jest to drugi sezon z rzędu. Nie może być tak, ze przez garstkę ludzi, którzy się bawią nie może spać pół Brzezna. Jest to bardzo uciążliwe, bo w upale nie można
otworzyć okna w pokoju jest duszni a nasze male dziecko budzi się przy otwartym oknie. Sąsiedzi mają podobne zdanie do mojego. Jeśli zajdzie taka potrzeba to zbierzemy podpisy pod wnioskiem do miasta o zamkniecie tego lokalu. Jesteśmy zmęczeni i zdesperowani. Prosimy o wsparcie.
Katarzyna Sawicka
Hallera 247”

(05.07.2016 r.) – w reakcji Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował powyższą skargę do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (odpowiada za wydzierżawianie terenów obejmujących plażę) oraz Straży Miejskiej

(15.07.2016 r.) – Straż miejska przeprowadziła rozmowę z pracownikami obiektu „Moloteka”, w której zwrócili uwagę na zgłoszony problem. Nie mniej jednak, Straż Miejska jako taka, nie posiada w swych kompetencjach prawnych środków, które rozwiązałyby wskazany problem. Jeśli sytuacja ma miejsce w godzinach nocnych, można złożyć zgłoszenie w najbliższej jednostce Policji.
Odp Straży Miejskiej – Moloteka – zakłócanie ciszy nocnej

(19.07.2016 r.) – treść odpowiedzi MOSIR:
„Dzień dobry,
w odpowiedzi na skargę dotyczącą bardzo głośnej muzyki puszczanej w Molotece, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że kontaktował się z operatorem, który zapewnił, że dołoży wszelkich starań, żeby muzyka puszczana w lokalu nie zakłócała spokoju mieszkańców. Sprawę monitorujemy na bieżąco.”

(27.07.2016 r.) – dotychczasowe działania nie przyniosły niestety zamierzonego skutku. W związku z tym Zarząd Dzielnicy skierował poniższe pismo do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zgłaszam problem ingerencji w przyrodę poprzez hałas generowali przez Molotekę.

W związku z działalnością tzw. Moloteki działającej między wejściami nr 53 i 54 na plażę (po zachodniej stronie mola w Brzeźnie), gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczno-rekreacyjna otrzymujemy liczne skargi od mieszkańców Brzeźna. Ustawiczny hałas (bardzo głośna muzyka), rozlega się przez większą część doby, do godzin porannych (często do około 4 rano), Szczególnie w nocy, ze zdwojoną mocą, ze względu na swoją ponadnormatywną głośność zakłóca sen mieszkańcom domostw w Brzeźnie (w szczególności domów w pasie nadmorskim Brzeźna). Zdarzało się też, że mieszkańcy prosili o interwencję policję.

Niestety uciążliwość nieustannym hałasem dokucza nie tylko ludziom. Moloteka znajduje się naprzeciw nadmorskiego lasu i zadrzewionej wydmy, nieustanny hałas również przede wszystkim zakłóca spokój i szkodzi zwierzętom i ptactwu je zamieszkującym. Sądzimy, że mogą być naruszane tu przepisy o ochronie przyrody i zwierząt. Prosimy o interwencję i zbadanie sprawy.”

(12.08.2016 r.) – Wydział Środowiska w swojej odpowiedzi informuje o przeprowadzeniu w dniu 3 sierpnia wizji lokalnej. Stwierdza również, iż brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Treść pisma w załączeniu.

Moloteka Wydzial Srodowiska do RD

 

(03.02.2017 r.) – Moloteka – zgodnie z podpisaną umową działać będzie w okresie od 28 kwienia do 25 sierpnia tego roku. MOSIR – w odpowiedzi na uchwałę Rady Dzielnicy (Uchwała Nr XIV / 57 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uciążliwości Moloteki funkcjonującej w sezonie letnim między wejściami 53 a 54 na plażę w Gdańsku-Brzeźnie) przekazał poniższe stanowisko, zgodnie z którym, ma zwrócić większą uwagę na emitowane hałasy:

Mosir – odpowiedź w sprawie uchwały XIV_57_16 Rady Dzielnicy Brzeźno