Aktualności

Ruch 1-kierunkowy na ul. PCK oraz przywrócenie trasy linii 148 przez ul. Walecznych

Jarosław Gudzowski

(22.07.2016 r.) – Pani Zofia Krawczyk skierowała poniższe pismo do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku:

PCK ruch 1 kierunkowy Z Krawczyk do ZDiZ

 

(27.07.2016 r.) – ZDiZ skierował do Rady Dzielnicy Brzeźno prośbę o opinię w powyższej sprawie.

PCK ruch 1 kierunkowy ZDiZ do RD Brzezno

PCK ruch 1 kierunkowy ZDiZ do Z Krawczyk

 

(28.07.2016 r.) – treść maila Pani Zofii Krawczyk wysłanego do Rady Dzielnicy:

„Szanowni Państwo,
popieram pomysł przywrócenia ruchu 1-kierunkowego na ul. PCK oraz przywrócenia przebiegu trasy linii autobusowej 148 przez ul. Walecznych, której to trasa została zmieniona bodajże w 2001. Obecnie, po remoncie nawierzchni, nie widzę przeszkód do przywrócenia dawnej trasy, jako że jedynym argumentem wówczas poruszanym był zły stan nawierzchni ul. Walecznych. Skierowałam w tej sprawie pismo do ZTM w Gdańsku i otrzymałam pisemną odpowiedź, którą załączam.
Dawny przebieg trasy był korzystniejszy dla mieszkańców północnej części dzielnicy.

z poważaniem Zofia Krawczyk”

 

(03.08.2016 r.) – Pismo Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Cezarego Śpiewaka-Dowbora do Zarządu Dróg i Zieleni:

„Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma/wiadomości e-mail z 27 lipca 2016 roku uprzejmie informuję, że sprawa będzie procesowana na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Brzeźno – we wrześniu (precyzyjnie nie znam jeszcze terminu na kiedy Przewodnicząca Rady zwoła sesję).
Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Brzeźno (która poświęcona była problemowi płatnego parkowania) przedstawiłem Państwa pismo. Wszyscy Radni Dzielnicy opowiedzieli się za bardzo szerokimi konsultacjami społecznymi w tej sprawie. Temat zmiany linii 148 jest mocno kontrowersyjny. Są 4 grupy interesariuszy – część Mieszkańców ul. PCK chce zmiany przebiegu trasy 148, część chce pozostawienia obecnego przebiegu. Ponadto również część Mieszkańców ul. Walecznych chce zmiany przebiegu trasy 148, część chce pozostawienia obecnego przebiegu. Będziemy w tej kwestii prowadzili jak najszersze konsultacje i opinię przedstawimy Państwu we wrześniu.
Uprzejmie proszę o informację ile i jakie zgłoszenia dotychczas wpłynęły do Zarządu Transportu Miejskiego w tej sprawie. Przesłali nam Państwo zgłoszenie 1 Mieszkańca, natomiast chciałbym w miarę możliwości ustalić czy były jeszcze inne zgłoszenia do Państwa w tej sprawie.”