Aktualności

Chorujące lipy przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(06.09.2016 r.) – treść pisma skierowana do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku:

„Szanowni Państwo,
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zawiadamiam o chorujących niektórych lipach przy alei lipowej przy Hallera. Wyglądające na chore lipy są np. na wysokości bloków tzw. hotelowców w Brzeźnie, a także miejscami na całej długości al. Hallera. Wnoszę o rozważenie sporządzenia opinii dendrologa, który musiałby przejść całą aleję, aby wyodrębnić chore drzewa.
Zgłaszam ponadto problem uschniętego drzewa na placu Zdrojowym przy przystanku linii 3 „Brzeźno”. Jeśli drzewo miałoby być usunięte, prosimy o posadzenie w jego miejsce nowego drzewa, najlepiej kilkuletniego.”