Aktualności

XIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 września 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

Podjęte uchwały

Protokoły:

 

(01.02.2017 r.) – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska odniósł się do uchwały Nr XIV/60/16:

odpowiedz BRG w sprawie zmiany planu zagospodarowania dot uchwały Nr XIV_60_16