Aktualności

XV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 28 października 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

Podjęte uchwały:

Protokoły:

 

(19.12.2016 r.) – Biuro Rozwoju Gdańska ustosunkowało się do uchwały Rady Dzielnicy Brzeźno nr. XV/61/16:

odp. Biura Rozwoju Gdańska dot. uchwały XV/61/16

 

(07.02.2017 r.) – Biuro Rozwoju Gdańska przedstawiło kolejny komplet dokumentów dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej:

druk 995_ 0313 uzasadnienie

druk 995_ 0313_uchwała

druk 995_0313_rysunek