Aktualności

Realizacja wniosków niezakwalifikowanych do Budżetu 2017

Jarosław Gudzowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno 7 października br. złożył pismo do Prezydenta Miasta Gdańsk, w którym zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zrealizowania projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, a które nie wygrały głosowania:

  1. Ochrona i zabezpieczenie przed dewastacją Domu Zdrojowego w Brzeźnie
  2. Nowy chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego „Gdańska” + oświetlenie
  3. Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno
  4. Fontanna przy ulicy Zdrojowej w Brzeźnie
  5. Remont ulicy Mazurskiej wraz z jezdnią, chodnikami oraz oświetleniem.
  6. Remont ulicy Chodkiewicza – jezdni, chodnika i oświetlenia od numeru 22 do Domu Opieki „Za Sosnami”
  7. LATARNIA MORSKA – stylizowane oświetlenie na „Placu Sąsiedzkim” w Brzeźnie! PLUS Rewitalizacja „Sadu Sąsiedzkiego” – Ogród Sensoryczny (za Projektornia GAK, dawną „Cebulką”) ul. Gdańska / ul. Dworska
  8. Turystyczny Hit! Stylizowana tablica z mapą atrakcji Brzeźna

2016.10.07 pismo do Prezydenta ws inwestycji z Budżetu Obywatelskiego

 

Szczegółowe wyjaśnienia w powyższej sprawie przedstawił na piśmie z 14 listopada Zastępca Prezydenta Pan Andrzej Bojanowski.

Odpowiedz Z-cy Prezydenta w sprawie wniosków niezakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2017 str.1

Odpowiedz Z-cy Prezydenta w sprawie wniosków niezakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2017 str.2

 

(30.11.2016 r.) – W sprawie zabezpieczenia Domu Zdrojowego przed dewastacją wypowiedział się również Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

Odp. GZNK zabezpieczenie Domu Zdrojowego przed dewastacją

 

(08.01.2017) – pismo skierowane do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w sprawie chodnika prowadzącego do ul. Gdańskiej:

„W nawiązaniu do pisma Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2016 roku, znak WPR-III.7010.3235.2016.AP, którego skan przesyłam w załączniku uprzejmie proszę o przybliżenie szczegółów ewentualnej partycypacji Rady Dzielnicy Brzeźno w realizacji chodnika prowadzącego do ul. Gdańskiej, o którym mowa w załączonym piśmie.

Bardzo proszę o wskazanie kto w GZNK zajmuje się przedmiotową sprawą – chciałbym zadzwonić i omówić szczegóły.”