Aktualności

XVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 25 listopada 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

Podjęte uchwały:

Protokoły:

 

(16.12.2016 r.) – Swoje uwagi odnośnie podjętej uchwały przedstawiło Biuro Rozwoju Gdańska:

Odp. BRG dot uchwały XVI_64_16

 

(07.02.2017 r.) – Biuro Rozwoju Gdańska przedstawiło komplet dokumentów dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej:

druk 996_0312 uzasadnienie

druk 996_0312_uchwała

druk 996_0312_rysunek